torsdag 1. september 2011

Kommunen, en stor aktør på sponsormarkedet

Nordkapp kommune har etter hvert blitt en stor aktør på sponsormarkedet, uten at dette har engasjert politikerne i nevneverdig grad. Dersom kommunen tar mye av sponsorpotten, vil det bli mindre til aktører i frivillig sektor. Lokalsamfunnet er helt avhengig av lag, organisasjoner og foreninger. Uten støtte fra næringslivet, vil mange kulturorganisasjoner slite økonomisk.

Nordkapp ungdomsråd ønsker sponsorer til et demokratiprosjekt, ifølge Radio Nordkapp. Nordkapp Filmfestival, som offisielt har blitt en kommunal virksomhet, har allerede mange sponsorer.

Kommunens inntekter er i stor grad rammeoverføringer fra staten, kommunale avgifter, egenbetalinger og eiendomsskatt. Disse inntektene bør være nok for politikere og byråkrater. Kommunen bør ikke være en aktør på sponsormarkedet, og bør slett ikke konkurrere mot private aktører.

Ingen kommentarer: