fredag 9. september 2011

Til Jonas Eilertsen

Jeg og Jonas Eilertsen, toppkandidaten til Tromsø Venstre, har hatt ordvekslinger på Twitter.com etter bloggposten Tidligere Høyre-politiker stemmer Venstre. I bloggposten skriver jeg at min partitilhørighet gjør at jeg sliter med å skifte parti, selv om jeg har stor sympati med Venstre. God Høyre-politikk, eller god borgerlig politikk, er å ha orden i økonomien.

Venstre er det partiet i Nordkapp som har lansert gode løsninger i valgkampen. Venstre er det partiet som har den kandidaten som ligger nærmest liberalisme. Selv om Kim Sandberg er sosialliberal, lover også han langt mer enn han kan holde. Svømmebasseng-saken er ett eksempel.

Det å fronte svømmebassengsaken i valgkampen er på grensen til bedrageri og flere enn Venstre fronter denne saken. Nordkapp har en gjeldsgrad på 102,1. Vi må ta ned driften, blant annet for å tilfredsstille lovverket om den såkalte kassakreditten. I tillegg vil politikerne måtte prioritere helse- og sosialsektoren de neste årene. Dersom politikerne ikke kan trylle, er svømmebassengsaken kun valgflesk. Useriøse valgløfter gjør at jeg holder meg unna Venstre og nytt svømmebasseng i nåværende situasjon, er utenkelig.

Nå er det i teorien mulig å bygge nytt svømmebasseng i Nordkapp. Det er også mulig å drive et basseng, men det krever fullstendig omprioritering av ressursene. Jeg tviler på om noen av politikerne er i stand til en fullstendig snuoperasjon i økonomisk politikk i Nordkapp. Heller ikke Venstre og derfor holder jeg meg unna partiet.

La meg legge til; jeg håper Venstre gjør et godt valg og Nordkapp trenger liberale politikere og konkurranse om politikk.

8 kommentarer:

Kim Sandberg sa...

Kom deg ut og stem, Bønna. Stem Venstre, stem Høyre, men stem! Det rimer ikke å skulle utvise så mye engasjement, for så å unnlate å stemme. Vi er begge enige om at stemmeretten aldri må bli en plikt, men for alle demokratielskere er det likevel en selvfølge, større enn noen lovpålagt plikt.

Og om svømmebassenget virkelig er ditt store ankepunkt, både i forhold til oss og de andre, så må du se litt nøyere på saken.

Vi har i alle fall vært tydelig på følgende;
* Det rimeligste alternativet skal identifiseres, både i forhold til bygging, drift og vedlikehold
* Dernest skal det vurderes om det er gjennomførbart

Videre har vi sagt at vi er forberedt på at det nok vil måtte gå på bekostning av andre tilbus i kommunen, og det er vi i utgangspunktet positive til. Samtidig tror vi at det er mulig å få bygd det så rimelig at det er realistisk. Og sist, men ikke minst, tror vi at vi kan redusere kommunens samlede driftskostnader på energi og vedlikehold ved et nytt basseng. Denne besparelsen + sparte utgifter ved opprusting av dagens basseng, som alternativt vil være helt nødvendig, kan man i praksis trekke fra kostnadene ved bygging av et nytt basseng.

Når man får konkretisert alle disse tallene, har vi stor tro på at et nytt basseng er realiserbart, og attpåtil vil innebære sparte utgifter for kommunen på sikt.

Og viser det seg at tallene ikke blir slik vi tror, så vil naturligvis ikke vi heller kreve et nytt svømmebasseng for enhver pris.

Hvordan det er uforsvarlig forstår jeg ikke. Men investeringer er jo heller ikke din sterke side, det viser alle de oddstipsene du stadig lanserer, har du noen gang vunnet noe der? :)

Solvik sa...

Da bør dere allerede i budsjettprosessen for 2012 foreslå ny utredning om svømmebasseng på de momentene du nevner. Blir forslaget nedstemt, er det greit. Dere har prøvd og bør prøve på nytt i budsjettet for 2013. På sikt blir gode forslag vedtatt dersom en del av opinionen tenner på forslaget. Det er dette jeg mener med å “dra politikken til høyre”. Jeg tror fortsatt økonomien i prosjektet er tvilsomt, men jeg har kun sett allerede vedtatte utredninger. Jeg skulle ønske meg en debatt, en ordentlig debatt, om størrelsen på bassenget. Jeg mener det er galskap å bruke mange titallsmillioner kroner på noen få konkurransesvømmere. Nytekostnaden blir lav fordi regresjon for resten av befolkningen blir like bra med et mindre basseng med tilbehør.

Nei, ligger ikke an til at jeg stemmer. Jeg er ingen sosialdemokrat! Partiprogrammene har jeg mistet troen på for lenge siden!

Oddsen gikk inn i dag. Jeg vant på Tromsø med 3,75 i odds. Tror jeg har tjent litt mer enn jeg har brukt i 2011. Men jeg har brukt betydelig med penger.

Kim Sandberg sa...

Hvis du har tjent mer enn du har tapt, så har du omtrent kun publisert tipsene dine som ikke har gått inn. :)

Mye av det du sier, har vi sagt allerede, og kommer til å gjøre ved representasjon i kommunestyret. Vi har sagt at vi ikke er enig i vedtaket om lokalisering, og vil gjøre om på det. Og gjøres det tidlig nok, altså ved første kommunestyre etter valget, så er det mulig. Jeg er rimelig sikker på at bare lokaliseringen betyr mellom 10 og 30 millioner mindre i kostnader. Og rådmannen har nok rett i at det blir mere eksterne midler å hente ved lokalisering ved Rica bryggen, men jeg tviler på at det blir så mye som 10 millioner, og i hvert fall ikke så mye som 30.

Men vi får se hva fremtiden bringer. Uansett så er det en skam å ikke stemme, og det er stor forskjell på å være sosialdemokrat og demokratielsker. Stem omså blankt, selv om jeg mener det er for dårlig det og. Men det sender i alle fall et signal til politikerne; Jeg er engasjert, men dere engasjerer ikke!

Solvik sa...

Det er lover for når dere kan fremme forslag, selv om det er et forslag som ikke skal realitetsbehandles. Jeg mener dere bør fremme forslaget, utredningsforslag, i forbindelse med budsjettet for 2012. Da er det ingen i hele verden som kan nekte å ta forslaget opp til votering.

Kim sa...

Vi skal nå først bli representert før vi kan fremme noe som helst. Vi får se på mandag, så tar vi det derifra.

Solvik sa...

Dere kommer inn i kommunestyret, tipper jeg. Håper det er deg og at du får med noen flere representanter. Litt mer morsomt å jobbe i team og ikke så belastende.

Solvik sa...

Til Kim om det å stemme: http://www.liberaleren.no/2003/09/12/det-er-meningslost-a-stemme-eller/#more-1176

Artikkelen er skrevet av Bent Johan Mosfjell. Jeg føler det slik etter å ha fulgt den politiske aktiviteten godt gjennom mange år. Jeg har ikke tenkt å selge stemmen min, slik Mosfjell gjorde.

Kim sa...

Bortsett fra at det han skriver er feil, så var det morsom lesning.

1. Du er i en liten kommune, altså har stemmen din stor betydning.
2. Selv om det kun er små nyanser som skiller partiene, så taler du selv mye om en sakte men sikker vridning mot høyre. Da er stemmene i dag viktig, for hvordan fremtiden skal bli. Alle som ønsker norsk politikk lengre mot høyre må selvfølgelig stemme på et parti på den siden. Hvis alle gjør det, så vil naturligvis også oppslutningen om de ikke-sosialistiske partiene øke. Hvis den blokken da til slutt blir stor nok, så vil det bli viktigere blant de partiene å skille seg fra hverandre, og det vil igjen bety at det ytterste vil gå enda lengre til høyre.

Til slutt, vil det da finnes gode alternativ for ultraliberalister, også blant de etablerte partiene. Det vil nok neppe skje i vår levetid, men det vil aldri skje dersom man bruker Mosfjells argumenter.

Man må gjerne la være å stemme hvis man ikke finner gode alternativer, eller selge stemmen sin om man ønsker det, men man kan da ikke forvente å nyte stor troverdighet når man i neste omgang uttrykker misnøye, med de man selv unnlot å velge