fredag 2. september 2011

Valgkampens viktigste løfte

--Nå har vi lært. Jeg lover at vi skal være mye mer aktiv med egne forslag i neste periode, sier FrPs Renate Olsen til Radio Nordkapp.

Det er så viktig for den politiske debatten, for engasjementet i lokalsamfunnet at høyrepartiene kjemper for en ny kurs i Nordkapp kommune. Veldig mye av FrPs politikk vil, dersom forslagene fremmes, bli nedstemt i kommunestyret, formannskapet og avdelingsstyrene. Debatter vil likevel på sikt dra både det politiske miljøet og innbyggerne til høyre. I tillegg blir det klare skillelinjer mellom FrP og de andre dersom Nordkapp FrP fremmer forslag basert på FrP-politikk. Skal høyrepartiene øke oppslutningen ved valget i 2015, må de stå for en alternativ politisk kurs. At partiene fronter egen politikk i folkevalgte organ er kun en vinn-vinn situasjon.

De røggrønne partiene har flertallet på Stortinget. Selv om forslagene har minimale muligheter for å bli vedtatt, fremmer FrP mange forslag i nasjonalforsamlingen. Det er gjennom forslag Fremskrittspartiet kan vise hva som er FrP-politikk. Den tankegangen må Renate Olsen & co også følge i Nordkapp.

Takk Renate, du har kommet med valgkampens viktigste løfte.

Ingen kommentarer: