mandag 12. september 2011

Noen tanker om Nordkapp-valget

I den nestsiste bloggposten skal jeg skrive om tankene jeg har rundt kommunestyrevalget i Nordkapp. Arbeiderpartiet ble valgets vinner. Høyre gjorde et greit valg. SV og FrP gikk kraftig tilbake. Venstre og Senterpartiet blir ikke representert i kommunestyret i den kommende perioden.

Arbeiderpartiet:
42,2 prosent, en fremgang på 10,2. Det gir ni kommunestyrerepresentanter i et kommunestyre som den neste perioden skal bestå av 19 representanter.
Et formidabelt resultat og helt fortjent. Arbeiderpartiet møter svært liten konkurranse i politikk og organisasjon, og er kommunens ledende parti.

Jeg håper Hans Arvid Hansen har fått mange personstemmer. Nordkapp kommune trenger han i formannskapet!

Høyre:
21,7 prosent, en fremgang på 8,1. Det gir fire kommunestyrerepresentanter. Tenk den oppslutningen det kunne vært om Høyre var et alternativ til Arbeiderpartiet i folkevalgte organ. Alt lå til rette for Høyre i dette valget på grunn av partiets oppslutning nasjonalt. Dessverre er utbytte i Nordkapp bare passe godt. Det er Nordkapp Høyres egen feil! Jeg ber tillitsmannsapparatet i Nordkapp Høyre se på andre kommuner i Finnmark, blant annet Alta, Hammerfest og Porsanger der Høyre driver organisasjonen godt. Alle lokalsamfunn trenger konkurranse om politikk og det er Høyre som må være Arbeiderpartiets konkurrent!

SV:
23,7 prosent, en tilbakegang på 5,8. Det gir fem kommunestyrerepresentanter.
Helt naturlig. SV gjorde et sykt godt valg for fire år siden på grunn av Tore Fosses popularitet.

FrP:
7,0 prosent, en tilbakegang på 6,1. Det gir én kommunestyrerepresentant.
FrP har vært ekstremt dårlig i inneværende periode, og har stemt sammen med Arbeiderpartiet og Høyre i veldig mange saker. Det er ikke FrP-politikk som blir gjennomført i Nordkapp kommunestyre. Jeg kjenner personer som har blitt ekskludert fra partiet på grunn av mindre ting. Renate Olsen & co kan takke seg selv. Ikke fikk de drahjelp fra nasjonalt hold i denne valgkampen. FrP må fronte fremskrittspartipolitikk!

Senterpartiet:
2,4 prosent, en tilbakegang på 5,2. Gir ingen kommunestyrerepresentanter.
Helt fortjent. Senterpartiet har omtrent ikke vært tilstede i inneværende periode. Ved oppmøte har SP-representantene vært helt like resten av kommunestyret. Dersom senterpartifolkene er opptatte av politikk, hvorfor melder de seg ikke inn i et etablert parti? For eksempel Arbeiderpartiet/SV som de i stor grad stemmer sammen med i løpet av en valgperiode.

Venstre:
2,9 prosent, en fremgang på 2,9 ettersom Venstre ikke stilte liste i Nordkapp i 2007. Venstre blir ikke representert i kommunestyret.
Kim Sandberg har i valgkampen vist at han er dyktig. Det er synd for den politiske debatten at han ikke kom inn i kommunestyret. Nordkapp hadde fortjent politikere som tenker annerledes enn den store grå massen. Politikk er fordeling av byrder og goder, men det handler også om ulike løsninger. Venstre kunne gitt Nordkapp helt nye tanker. At Venstres forsøk i Nordkapp ble mislykket, gjør meg kun trist.

Oppslutningen:
Valgoppslutningen på 59 prosent bør gi alle politikerne et tankekors. Så lenge alle er helt like, er det vanskelig for velgerne å finne sitt parti. Så lenge valgprogrammene ikke stemmer overens med det partiene gjør i kommunestyret, blir det skapt politikerforakt. Den lave oppslutningen bør være problematisk for alle partiene i Nordkapp.

Ingen kommentarer: