fredag 9. september 2011

Mange har forhåndsstemt

Ut fra forhåndsstemmetallene kommer valgoppslutningen til å bli bedre i år enn for fire år siden.

Kommunal- og regionaldepartementet melder at 463 000 personer har forhåndsstemt. Av disse er det cirka 24 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via internett. Den siste uken kom det inn 210 000 forhåndsstemmer, ifølge departementet.

Ved valget i 2007 forhåndsstemte 374 000 personer. Fire år før var det 249 000 som forhåndsstemte.

Valgoppslutningen ved kommunestyrevalget i 2007 var 61,2 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flere valganalytikere har i valgkampen ment at Arbeiderpartiet tjener på høy valgoppslutning. Det betyr en ekstremt spennende mandag for mange kandidater i de største byene, blant annet Oslo.

Jeg har ikke de siste tallene for Nordkapp.

Ingen kommentarer: