torsdag 8. september 2011

En perfekt politiker for Nordkapp

Slike politikere burde vært representert i Nordkapp kommunestyret. Det hadde gitt en helt annen politisk debatt og politikken hadde sakte, men sikkert blitt presset til høyre. Borgerne hadde vunnet!

Ingen kommentarer: