mandag 5. september 2011

Økt byråkrati i Nordkapp

Nordkapp har gått fra 276. plass til 293. plass på byråkratibarometeret til NyAnalyse.

I pressemeldingen skriver NyAnalyse at færre rådhus gir flere sykehjem. Det er for så vidt riktig, men da er det en automatisk konklusjon om at politikerne skal bruke gevinsten ved å effektivisere til sykehjem. Det er mulig å bruke en effektiviseringsgevinst til alt fra å redusere eiendomskatten til økte overføringer til skole eller kultur. Kun fantasien setter begrensninger på hva politikerne kan bruke en effektiviseringsgevinst til. Jeg foretrekker redusert eiendomsskatt.

For å få en effektiviseringsgevinst må noen politikere fremme konkrete og gode forslag i budsjettsammenheng, og kommunestyret må vedta forslagene, noe som sier meg at det vil gå en stund før Nordkapp klatrer på byråkratibarometeret til NyAnalyse.

Ingen kommentarer: