mandag 12. september 2011

Politikk er fantastisk artig

Jeg har akkurat lest igjennom Twitter.com. Det er mange politikere som er ekstremt spente på valgresultatet. For de fleste kommuner kan valgresultatet bety eiendomsskatt, eller lavere eiendomsskatt. Det kan bety konkurranseutsettelse av tjenester og privatisering av småoppgaver i kommunesektoren, blant annet kino. Det kan bety økt fokus på skole eller åremål på sektorsjefer. Det er kun fantasien som setter grenser for hva politikerne kan gripe fatt i. Budsjettvedtakene legger rammen for mye av arbeidet som politikerne skal utføre i kommunesektoren.

Jeg skjønner godt at mange er spente på valgresultatet. Politikk er fantastisk morsomt og lærerikt. Jeg håper Høyre-foreninger som har nedlagt stor innsats de siste fire årene får betalt for arbeidet. Jeg tenker spesielt på Alta, Hammerfest og Porsanger Høyre som jeg har fulgt litt denne valgperioden.

Selv om jeg er svært skeptisk til sosialdemokrater, helt uavhengig av partitilhørigheter, er det mange hyggelige mennesker som driver med politikk. Eller; politikere er helt vanlige mennesker som har fått tilslutning gjennom valg. Vanlige mennesker er stort sett hyggelige. Jeg er ikke spesielt glad i politikeren Lars-Helge Jensen (H), men han er en trivelig mann som er opptatt av lokalsamfunnet. Jeg synes FrPs Renate Olsen har gjort en grusomt dårlig jobb de siste fire årene, men hun er en flott dame med god humor. Jeg synes Werner Hansen (Ap) er en grei kar, men han har vært med på å kjøre kommunens økonomi i grøfta gjennom å bruke mer penger enn kommunen har.

De som blir valg i Nordkapp, i Hammerfest, i Alta, i Trondheim og i Oslo, har alle muligheter til å gjøre livet bedre for mange borgere. For meg er det viktig med engasjement og jeg setter ekstra stor pris på om engasjementet blir brukt til å flytte makt fra politiske organ og over til borgerne. Det betyr i realiteten en mindre kommunal sektor. En kommune som driver med alt fra A til Å gir minimalt med spillerom for private aktører.

Jeg tror ikke en politiker eller en kommune kan bli best på alle områdene. Å prioritere er viktig, altså velge ut noen satsingsområder. Jeg synes økonomi er det viktigste området, for uten god økonomi er det vanskelig å redusere eiendomsskatten. Uten penger er det vanskelig å satse på skole, på helse og på omsorg. Jeg håper politikerne som blir valgt på mandag brenner for å sette grenser for politikk. Uten klare grenser vil kommunene og staten vokse oss over hodet. Nordkapp er et eksempel på en kommune som driver med alt, og det er ikke penger nok til alle oppgavene som politikerne prioriterer.

Mitt beste minne fra politikken er fra perioden 2003 – 2007. Jeg var Høyres medlem i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Foran hvert møte samlet jeg alle varamedlemmene. Vi gikk igjennom sakskartet og bestemte oss for standpunkt og hvilke forslag vi skulle fremme i sakene. I én av sakene, fremmet Odd-Arne Nilsen et forslag i avdelingsstyret om å styrke basisfagene i skolen på bekostning av kultur. Jeg husker ikke ordlyden i forslaget, men jeg husker hva som skjedde etter at møtet var over. Tore Fosse (SV) kom innom meg på kontoret. Han var rystet over forslaget som Nilsen fremmet på vegne av Høyres fraksjon, men han sa at dette var den artigste debatten han hadde vært med i på svært lenge. Sterke fronter og politiske uenigheter er kun et gode, slik jeg ser det. Det er derfor vi har ulike politiske partier.

Politikere som setter seg inn i sakene og tar med partiorganisasjonen i beslutningsprosessen, vil få fire fantastiske år. Lite er så morsomt som politikk når målsetningen med arbeidet er klart. Politikere som åpner konvoluttene på møtene og som møter opp for kaffe og kaker, vil få det tøft. Slike politikere mangler det viktigste, nemlig engasjement. Uten et sterkt engasjement er det vanskelig å gjøre en god jobb.

Jeg ønsker alle et godt valg. Jeg har allerede valgt ut kommuner og politikere jeg skal følge ekstra godt på valgkvelden.

Ingen kommentarer: