tirsdag 6. september 2011

Arbeiderpartiet vant skolevalget

Arbeiderpartiet er naturlig nok det største partiet ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Høyre gjør det greit, men går kraftig tilbake sammenlignet med 2007-valget. FrP gjør det bra, noe som jeg synes er gledelig ettersom Renate har lovet at FrP skal fremme egen politikk i neste periode. Vi trenger større skillelinjer mellom partiene. Når jeg skriver bra er det sammenlignet med resultatet for fire år siden.

Venstre har en flott fremgang. Hurra! Det er godt å registrere at alternative løsninger gir resultat i form av økt oppslutning.

Tenk hvor store FrP og Høyre kunne vært om de frontet egen politikk? Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

Valgoppslutningen er 76 prosent. LOSA-elevene er ikke med i dette resultatet.

Valgresultatet 2011 – kommune- og fylkestingsvalg:


Nå er det offisielle valgresultatet offentliggjort av NSD og Utdanningsdirektoratet. Forskjellen på dette resultatet og det ovenfor, er at LOSA-elevene er med. LOSA-elevene bor i helt andre samfunn enn Nordkapp-samfunnet med de fordelene og ulempene det gir i valg av parti og politikere. Dersom du trykker på bildet, vil du se tabellen mye, mye bedre.


Valgresultatet 2009 – stortingsvalg:


Valgresultat 2007 – kommune- og fylkestingsvalg:

Ingen kommentarer: