søndag 4. september 2011

Mine kandidater

Jeg kommer nok ikke til å stemme i år. Først og fremst fordi jeg er skuffet over Høyres innsats. Jeg klarer ikke å skille partiene fra hverandre på grunn av mange enstemmige vedtak. Jeg kommer likevel med anbefalinger på kandidater som kan gjøre en god jobb i Nordkapp kommunestyre. Kanskje kan anbefalinger føre til kumuleringer?

Arbeiderpartiet:
2. kandidat Ole Håvard Olsen: Sosialdemokrat på sin hals, spesielt på fest. Han forstår det politiske spillet og har ikke noe imot større skillelinjer mellom partiene, selv om han ofte fremhever hvor glad han er for den politiske enigheten i Nordkapp.

6. kandidat Werner Hansen: Idrettens mann. Den politikeren som i inneværende periode fremmet forslag, et forslag som ble vedtatt, om at idretten skulle få likere vilkår sammenlignet med andre kulturuttrykk.

9. kandidat Geir Stian Høyen: Er veldig opptatt av pengebruk, at kommunestyret ikke bruker mer penger enn de har. Hadde alle tenkt som han, ville Nordkapp kommune aldri havnet i ROBEK.

10. kandidat Hans Arvid Hansen: Jeg er fryktelig uenig med gammelordføreren, men han viste som ordfører at han kan gjøre en god jobb. Ja, det er mulig å mene at noen gjør en god jobb selv om personen står for noe helt annet enn det som hadde vært ideelt.

14. kandidat Ulf Syversen: Jeg har alltid hatt sansen for Syversen, selv om han ofte har påvirket mine politiske motstandere til å stemme imot forslag jeg har fremmet i folkevalgte organ. Jeg har hørt historier om SMS-meldinger til og fra arbeiderpartipolitikere under avdelingsstyremøter. Syversen er svært kunnskapsrik!

22. kandidat Kari Lene Olsen: For hennes engasjement. Hun møter ikke opp på møter for kaffe og kaker.

Høyre:
3. kandidat Idar Jensen: En ordentlig Høyre-mann som er svært dyktig. Hadde han ønsket ville han for lenge siden fått fremskutt posisjon i Høyre.

5. kandidat Børge Brattli: Hardt arbeidende og setter seg inn i sakene, men skulle gjerne sett Brattli fremme flere forslag i folkevalgte organ. Han har tross alt hatt folkevalgte verv for Høyre i flere perioder.

8. kandidat Asbjørn Jensen: En ordentlig Høyre-mann på godt og vondt. Ville uten tvil kumulert han dersom jeg stemte i år.

19. kandidat Terje Nilsen: En kandidat fra Høyres glansperiode i Nordkapp. Fra tiden da jeg var i Fremskrittspartiet. Vi er veldig enige i organisasjonsbygging og nokså enige politisk.

SV:
1.kandidat Tore Fosse: En veldig hyggelig kar som er kjemperød og opptatt av kultur. Han er den som kom til meg etter et møte i avdelingsstyret i Oppvekst og kultur og fortalte hvor artig politikk var etter at Odd-Arne Nilsen hadde fremmet gode Høyre-forslag for å få en bedre skole i perioden 2003 – 2007. Fosse var helt imot forslaget til Nilsen og sørget for at forslaget ble nedstemt. Han er en politiker som får frem skillelinjene i politikken dersom de såkalte høyrepartiene fronter egen politikk. Nei, håper ikke Fosse blir ordfører selv om jeg synes han er en god kandidat for SV.

3. kandidat Torger Samuelsen: Én av politikerne som faktisk fremmer forslag. At en del av forslagene faktisk blir vedtatt er ikke hans feil, men dårlig forberedelser av politiske motstander. Samuelsen er blodrød!

Senterpartiet:
Ingen! Jeg håper partiet ramler ut av kommunestyret. Det SP har gjort siden de ble valgt inn på 90-tallet kan vi skrive på et sigarettpapir med stor tusj.

Venstre:
1.kandidat Kim Sandberg: Dersom jeg faktisk stemmer i år, noe som er usannsynlig, er Kim Sandberg årsaken. Han er veldig liberal, på kanten til å være en klassisk liberalist. Han har gjort en imponerende valgkamp for Venstre. Dersom Venstre faktisk følger opp det de har hevdet i valgkampen, vil Nordkapp-innbyggerne for første gang på lenge få se et parti som er i opposisjon til den store grå sosialdemokratiske massen som dagens kommunestyre består av.

De som stemmer Venstre i år, må kumulere Sandberg ettersom partiets nominasjonsmøte har satt alle kandidatene helt likt. Uten kumuleringer til Sandberg, kan Venstre komme inn med en annen kandidat. Det ville vært trist!

Fremskrittspartiet:
1.kandidat Renate K. Olsen: Kun fordi Olsen har lovet at Fremskrittspartiet i neste periode skal fremme forslag i tråd med FrPs program. I inneværende periode har partiet vært grusomt dårlig.

3. kandidat John Grøtta: Grøtta er en gammel Høyre-mann som jeg vet deler mange av mine standpunkt. Hadde jeg stemt FrP ville han fått ekstrastemme.

5 kommentarer:

Laila Davidsen sa...

Av 15 anbefalte er det kun 2 kvinner du ønsker inn i det neste kommunestyret. Blir det en sammensetning som speiler befolkningen, og er det kun menn som kan gjøre en god jobb i Nordapp? I så fall står vi foran en stor jobb de neste årene med å få synliggjort flere kvinnelige politikere, og ikke minst får flere til å ønske å engasjere seg.

Solvik sa...

Nå har kjønn minimal betydning for meg, men det er helt klart at det er få kvinnelige politikere som har markert seg i Nordkapp-politikken. Noen av dem som har markert seg, ønsker ikke jeg i fremskutte posisjoner.

Høyre har noen spennende kvinner på sin liste, men jeg har ikke erfaring med dem som politikere. Jeg vet derfor ikke hva de står for. Flere som møter opp for kaffe og kaker, trenger vi ikke.

Anonym sa...

Synes du kunne kjørt SP og FrP i samme sekken. Hva har FrP gjort i inneværende periode? Kunne brukt det samme sigarettpapiret, kanskje med litt mindre tusj!

Solvik sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Solvik sa...

Anonym, FrP har gjort et fryktelig dårlig arbeid denne perioden sammen med Høyre. Når jeg mener dårlig arbeid sammenligner jeg med programmene partiene gikk til valg på.

Til FrPs forsvar, FrP er det partiet som har hatt størst avstand til Arbeiderpartiet i økonomisk politikk i ett av årene i denne perioden. Høyre foreslo kutt på cirka 3 millioner kroner sammenlignet med Arbeiderpartiets forslag i 2009-budsjettet. To av tre Høyre-representanter stemte for alle kuttforslagene. Alle tre fra Fremskrittspartiet stemte for kuttene. Ser en bort fra dette året, har mye vært enstemmig eller nokså likt i økonomisk politikk. Tre millioner kroner er ikke spesielt mye i budsjettsammenheng, men det er bedre enn ingenting.

Senterpartiet har i denne perioden gjort null og niks. Partiet har knapt nok vært tilstede i folkevalgte organ. Dersom senterpartipolitikerne er enige med AP/SV i alt og ett, burde de egentlig vært medlem av Arbeiderpartiet eller SV.