lørdag 3. september 2011

Dugnaden er ikke som før

Det mener fotballmannen Svein Ole Sandvik, ifølge Finnmark Dagblad. Han har rett, samtidig som det blir utført utrolig mye dugnadsarbeid i mange lokalsamfunn. Ulempen er at mange av de samme personene går igjen og små lokalsamfunn er ekstremt avhengig av nøkkelpersoner.

Nordkapp er et glimrende eksempel på at dugnadsånden fortsatt lever, men Nordkapp er også et samfunn som er avhengig av nøkkelpersoner. Når sentrale personer trekker seg ut av lag, foreninger og aktiviteter, blir det et tomrom som er vanskelig å fylle for en kommune med 3 200 innbyggere.

Jeg mener bestemt og for meg er det ideologisk, at det offentlige er det store problemet. Rommet for frivillig arbeid har blitt mye mindre fordi offentlig sektor har blitt for stor. Offentlige aktiviteter fortrenger aktiviteter i regi av aktører i frivillig sektor.

Skattefinansiert engasjement på de aller fleste områder har endret borgernes mentalitet. Tidligere var det borgerne som gjennom frivillige sammenslutninger måtte skape aktiviteter. Nå er det mange som lener seg tilbake fordi kommunen ordner saken.

Dersom ungdommer ville ha et tilbud da jeg vokste opp, startet ungdommene tilbudet uten kontakt med kommunale byråkrater. Nå går ungdommens henvendelser til kommunen. En farlig utvikling som på sikt tar livet av dugnadsånden og frivillig sektor.

Ingen kommentarer: