mandag 27. september 2010

Mer debatt om skjenketider

Det er ikke dokumentert at redusert skjenketid gir mindre vold, ifølge TV2.no.

Regjeringens håpløse forslag møter motbør. Måtte formynderne tape denne saken!

Dersom regjeringens forslag om innstramning av skjenketiden til klokken 02:00 blir vedtatt, vil det være umulig å få en drink på Corner på julebordene etter klokken 02:00. Det betyr sannsynligvis flere og lengre privatfester, noe som ikke er spesielt gunstig i forhold til problematikken med konsum og vold.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg har vært på en del julebord på Corner og de aller fleste har fått mer enn nok innen kl 02.00. De få som ikke har det kan blande seg en god natt drink hjemme.

Solvik sa...

Anonym, problemet er at det ikke blir bare en godnattdrink for mange. Det blir privatfester med mye fyll. Det er én av årsakene til at skjenkeplassene står for vel 15 prosent av alkoholkonsumet i Norge.

Anonym sa...

Har du noe tall å komme med eller antar du bare at det blir mye fyll? Jeg har ikke noen tall, så jeg antar, (akkurat som deg) at problemet med privatfester ikke er så stort som du skal ha det til.

Solvik sa...

Anonym, ikke et annet tall enn at cirka 15 prosent av alkoholen blir konsumert på plasser med skjenkebevillinger. Det betyr 85 prosent på andre arenaer, for eksempel privatfester.

Jeg vil ha opp tallet på konsum på plasser med skjenkebevillinger, fordi det betyr konsum av alkohol i kontrollerte former som bør være et gode sammenlignet med konsum der kontrollen er minimal.

Det er debatt om tallene, også hos ekspertene. Men alle er enige om at plasser med skjenkebevillinger står for en liten del av alkoholkonsumet.

Skal en få opp tallet hos aktører med skjenkebevillinger, må alkoholpolitikken liberaliseres.

SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, kan være én aktør som gir deg flere opplysninger om blant annet tallene.

Anonym sa...

Men det vil si at i disse 85% finner du bl.a. de som nyter alkohol i kontrollerte former. Et glass vin nå og da, en øl eller to til en fotballkamp osv. Tror nok denne andelen er klart størst, selv om noen tar "den helt ut" på privatfester, eller fyll som du kaller det. Man slik jeg har fortsatt det vil du at jeg, og mange andre, istedenfor å nyte ett par øl til en fotballkamp hjemme heller tar turen ut for å kjøpe de samme ølene. For da blir det, ifølge deg, i mere kontrollerte former.

Solvik sa...

Anonym, jeg vil ikke nekte noen å drikke på egen eiendom. Men jeg ønsker en alkoholpolitikk uten politiske reguleringer. Det ville betydd flere gjester i utelivsbransjen fordi prisnivået og tilbudet hadde vært helt annerledes enn i dag. Det er en fordel med konsum i åpne forhold, fremfor lukket slik mange formyndere legger opp til.

Så er det noen som vil bekjempe alle former for rus, også alkohol. Jeg tror ikke på et rusfritt samfunn. Politikerne vil aldri kunne regulere bort borgernes behov og menneskene har til alle tider ruset seg. De som vil bekjempe alkohol, har tapt. Det er om å gjøre å gjøre tapet så hedelig som mulig. Da er min medisin liberalisering.