onsdag 8. september 2010

OL på Lillehammer var mitt eneste OL

Jeg jubler fordi idrettspresident Tove Paule ønsker norsk OL-pause. Det betyr at politikerne ikke skal motta søknader om skattefinansiert støtte fra norske OL-selskap. Skal et OL være gjennomførbart i Norge, må staten bidra økonomisk. Jeg håper miljøet i Tromsø nå tar en lang, lang, lang OL-pause.

Mange politikere er enige om at den norske velferdsstatsmodellen vil bli for kostbar i fremtiden. Derfor fremmet Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, et forslag om økt skatt fra år 2017. Betydelige skatteøkninger og en gigantisk idrettsfest er ikke hånd i hanske. Våte drømmer om olympiske leker i Norge i overskuelig fremtid, forblir drømmer. Det er helt greit for meg. Jeg ønsker ikke OL i Norge og jeg misliker nasjonalismen som olympiske leker skaper. OL på Lillehammer, der deler av min familie bor, var mer enn nok for meg.

Ingen kommentarer: