torsdag 23. september 2010

Kommunen får anmodning fra direktoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber Nordkapp kommune ta imot 10 flyktninger i 2011. Direktoratet har sendt ut anmodinger til 287 kommuner om å ta imot 5300 flyktninger.

Nordkapp kommune fikk samme forespørsel i 2009. Ettersom vi bor i en internasjonal kommune, bør kommunepolitikerne si ja til anmodningen.

Se kommuneoversikt over anmodinger i 2011.

Ingen kommentarer: