mandag 27. september 2010

Mamma, se her!

Hvis du skal ha en mulighet til å komme på lista til Nordkapp Arbeiderparti ved neste års kommunevalg, må du invitere Ole H Jenssen, Mona Johnsen og Lars Simonsen, på kaffe. Det er denne trioen som utgjør nominasjonskomiteen til Nordkapp Arbeiderparti.

Det er, kort fortalt, nominasjonskomiteen som legger løpet for nominasjonsprosessen. Komiteen fremmer forslag på valgliste, men det er nominasjonsmøtet som gjør de endelige valgene.

Mamma, jeg håper ikke du er én av kandidatene til Nordkapp Arbeiderparti. Kommunen trenger kandidater som står plantet lengre til høyre enn det du kan skryte av. Økte driftsutgifter er ikke løsningen for Nordkapp som fortsatt er en ROBEK-kommune.

Ingen kommentarer: