tirsdag 7. september 2010

Krever makspris i kulturskolen

Når kunnskapsminister Kristin Halvorsen i dag får overlevert rapporten fra kulturskoleutvalget, mottar hun er krav om makspris i kulturskolen.

Det som har lekket ut fra rapporten, tyder på at kulturskoleutvalget krever en makspris på 2 000 kroner for ett barn i en allerede skattefinansiert kulturskole.

Å sette en pris på en vare/tjeneste uten å ta hensyn til produksjonskostnadene og etterspørselen er å ødelegge prismekanismen i markedet. Det får en rekke utilsiktede virkninger, som igjen kan gi nye rom for ytterligere politiske reguleringer.

Makspris har dessverre blitt det nye magiske ordet blant politikere og byråkrater.

Makspris gir redusert handlingsprogram for Nordkapp-politikere som ønsker en selvfinansierende kulturskole.

Ingen kommentarer: