mandag 20. september 2010

Filmfestivalen til kommunestyret

Nordkapp Filmfestival 2010 er over. Nok en gang har festivalen vært en stor suksess. Det er bra!

På det neste møtet i kommunestyret, er det en egen sak om organiseringen av Nordkapp Filmfestival. Jeg må innrømme at jeg ikke liker rådmannens innstilling, først og fremst fordi jeg setter grenser for politikk. Jeg tror det er en fordel med en helt uavhengig organisasjon. I tillegg skal ikke Nordkapp Filmfestival ha konkurransefortrinn sammenlignet med private aktører. Med en kommunal filmfestival vil Nordkapp kommune være i direkte konkurranse med private aktører på for eksempel film, mat og drikke. Det gir usunn konkurranse!

Nordkapp kommune har fått en filmfestival uten ordentlige politiske vedtak. Det startet med en idé som avdelingsstyret for Oppvekst og kultur ble orientert om for en del år siden. Nå er det en festival som får betydelig økonomisk støtte av Nordkapp kommune. En kommunal virksomhet vil belaste trange kommunebudsjett ytterligere.

Høyre har aldri gått imot økonomisk støtte til filmfestivalen, men i min tid i folkevalgte verv fokuserte vi på like konkurransevilkår med andre aktører. Hvorfor skal filmfestivalen få en naturlig plass i kommunens virksomhet når for eksempel forballfestivalen ikke har det? Hvorfor skal filmfolkene få større støtte hos kommunen enn det HT & IF har? Det er mulig å stille mange slike gode spørsmål.

Hurra for Nordkapp Filmfestival, hurra for fotballfestivalen, hurra for Nordkappfestivalen og hurra for HT & IF. La aktørene som gjør det godt å leve i Nordkapp være selvstendige organisasjoner som konkurrerer om oppslutningen. Det er konkurranse mellom private organisasjoner som må og skal skape vekst i Nordkapp!

Ingen kommentarer: