fredag 3. september 2010

Hater ordet orientering

Jeg hater ordet orientering. Det betyr liksom ingen ting, bortsett fra at saken, synspunktene og meningene, er registrert. De som godtar ordet orientering, er omtrent likegyldige.

Ordet etterretning er mye bedre. Det betyr at menneskene tar innover seg saken, synspunktene og meningene. Alle som tar innover seg noe, har sterkere følelser enn de som bare lar seg orientere.

Allerede i punkt 1 i vedtaket om datalagringsdirektivet, skjønte jeg at medlemmene i Høyres sentralstyre var feige. De brukte ordet orientering. F… jeg hater det ordet.

Punkt 1 hadde betydd noe om vedtaket var: Sentralstyret tar oppsummeringen av partihøring 3/2010 til etterretning. Sentralstyret brukte dessverre ordet orientering. Dermed kan ikke Høyre-toppene med troverdighet snakke om personvern igjen.

Erna Solberg vant i dagens sentralstyremøte.

Ingen kommentarer: