lørdag 25. september 2010

Ny fotballfestival i 2011

Jeg legger ut en artikkel som i utgangspunktet er skrevet for htif.no.

Alex Eliassen har på vegne av fotballgruppa inngått en avtale med Arthur Albiston om å arrangere en fotballskole med legender fra Man United.

--Datoene er ikke fastsatt, men det blir sommeren 2011. Vi har fortsatt noen praktiske detaljer som skal på plass før vi starter salget av plasser. Jeg håper salget kommer i gang i begynnelsen av november, sier Alex Eliassen, som dermed har med seg gode nyheter til fotballgruppa etter den siste turen til England.

Arthur Albiston kommer til Magerøya sommeren 2011 sammen med tidligere Man United-spillere og én eller to trenere fra akademiet til Man United. Det blir fotballskole i Nordkapp Flerbrukshall og på Honningsvåg stadion. Skolen har plass til 100 barn og ungdommer i alderen 8 – 15 år.

Styrevedtak
Bjørn Magne Solvik, nestleder i fotballgruppa, kan dermed bekrefte at arbeidet med å gjøre styrevedtaket til en realitet, er i gang. Styret i fotballgruppa fattet følgende vedtak 3. august 2010:
Styret i fotballgruppa ber Alex Eliassen fremforhandle en avtale med Arthur Albiston om Man Utd-skole i Nordkapp, samt en keeperskole sommeren 2011. Avtalen skal være gjort innen november 2010. Styret skal nedsette et utvalg som skal jobbe etter samme mal som ble gjort i forbindelse med Nordkapp Fotballfestival og The Liverpool Way Fotballskole.

--Vi vil på det neste styremøtet nedsette et utvalg som skal jobbe med arrangementet. Jeg ser for meg en fotballfestival slik vi hadde sommeren 2010. Vi fikk fantastiske tilbakemeldinger etter sommerens arrangement. Fotballskolen og fotballfestivalen i 2011 skal bli bedre, sier Bjørn Magne Solvik.

Bjørn Magne Solvik regner med at utvalget vil bestå av representanter fra fotballgruppa, Uteliv i Nordkapp og Nordkapp Premier League Supporter`s.

Må ha støtte
Bjørn Magne Solvik er klinkende klar på at arrangementet er et økonomisk løft for fotballgruppa.

--Vi trenger sponsorer til prosjektet, og må spille på lag med næringslivet. Jeg håper bedriftene stiller opp på samme måte som de gjorde i sommer. Det er helt avgjørende for at prosjektet skal komme i mål økonomisk. Vi har ikke, slik som andre festivaler, sugerør ned i en skattefinansiert kasse, sier Solvik.

Fantastiske tilbakemeldinger
Fotballgruppa og Uteliv i Nordkapp arrangerte The Liverpool Way Fotballskole og Nordkapp Fotballfestival, i juni 2010. Evalueringen av arrangementet viser at fotballskolen og festivalen var en gigantisk suksess. Det var fantastiske tilbakemeldinger fra deltakerne.

--Vi arrangerte Norges beste fotballskole i sommer. Vi skal gjøre det samme i 2011, sier Solvik, som nå kaller Honningsvåg for Nord-Norges fotballskolehovedstad.

Ingen kommentarer: