onsdag 8. september 2010

Sosialdemokratene kjører landet i grøfta

Skattetrykket kan bli 12 prosent høyere. Dersom det skjer vil mange borgere miste mye frihet og valgmuligheter.

Det går frem av generasjonsregnskapsberegninger, basert på tall fra 2009, som professorene Alf Erling Risa og Erling Vårdal ved Universitetet i Bergen har gjennomført sammen med professorene Bernd Raffelhüschen og Christian Hagist ved Universitetet i Freiburg i Tyskland, skriver DN.no.

Alternativet til skatteøkninger er å omorganisere i offentlig sektor eller å kutte skattefinansierte tjenester. Begge alternativene er å foretrekke fremfor å skattlegge borgerne i større grad enn det som allerede er tilfellet.

Politikerne, og det gjelder alle som er valgt inn på Stortinget, er dårlige til å kutte offentlige utgifter. Fremskrittspartipolitikerne var best i 2009, og la frem forslag til nettokutt på til sammen 22,7 milliarder kroner i statsbudsjettforslaget for 2010. 22,7 milliarder kroner er en liten sum satt opp mot utfordringene som politikerne har de neste årene.

Rikspolitikerne er i ferd med å havne i løypa til Nordkapp kommune, nemlig å bruke altfor mye penger. Politikerne presses av velgerne som uten tvil må tro at statlige penger kommer fra himmelen. Resultatet er et gigantisk forbruk som kveler livslysten hos borgere som ønsker handlingsfrihet over egne penger. Den dagen det blir ulønnsomt å jobbe, vil politikerne få et gigantisk problem. Store skatteøkninger vil gi en mindre kake som flere må dele.

Ingen kommentarer: