onsdag 15. september 2010

KrF er de intolerantes parti

Flertallet av KrF-ordførerne velger rødgrønt, ifølge VG.

Dette er ikke overraskende. Mange KrF-politikere er sosialdemokrater med en sterk tro på gud. KrF er de intolerantes parti. KrF-politikerne presser utgiftene oppover i offentlige budsjett. Disiplene til Dagfinn Høybråten er i tillegg glade i reguleringer.

Da KrF var representert i Nordkapp kommunestyret, stemte partiet konsekvent sammen med Arbeiderpartiet i alle sakene bortsett fra alkoholrelaterte saker. Mens AP kunne gå inn for skjenkebevillinger, var KrF alltid imot. Dette var det eneste skillet mellom Nordkapp Ap og Nordkapp KrF i kommunestyret.

Jeg fulgte valgperiodene fra 1987 – 1995 svært godt. Etter 1995 har det ikke vært KrF-liste i Nordkapp kommune. Det er helt greit og få velgere savner de intolerantes parti.

KrF døde i Nordkapp. Måtte det samme skje på landsbasis!

Ingen kommentarer: