onsdag 8. september 2010

Alkohol på ”Turn”

Peter Andre Jensen er én av kongene på Twitter. Han har i dag frontet forbud på alkohol, og bruker et skrekkeksempel for å forsvare sitt syn.

Jeg er én av dem som ønsker en liberal alkoholpolitikk. Jo mer liberal, desto bedre. Jeg er én av dem som mener vi aldri blir kvitt rusmidler, fordi politikerne ikke kan regulere borgernes behov. Menneskene tilpasser seg begrensningen og vi, eller et stort flertall av oss, omgår regelverket for å få oppnå det vi ønsker. Alkohol, narkotika og gambling, er tre konkrete eksempel på at påstanden er korrekt.

Forutsetningene for mitt syn er eiendomsrettigheter og at borgerne vil ruse seg uansett hva politikerne vedtar.

Jeg tror Peter Andre Jensen ønsker et totalforbud. Det er kun cirka 15 prosent av alkoholholdige drikker som blir konsumert på plasser med skjenkebevilling. Det betyr 85 prosent på andre arenaer.

På ”Turn” har det i mange tiår vært arrangert fester. Mest kjent er revyene i Honningsvåg. På de fleste av festene har det ikke vært skjenkebevillinger. Det betyr at folk drakk mye hjemme og brakte med seg drikkevarer til arrangementene. På denne tiden var det mye fyll, fryktelig mye fyll, i det kommunale samfunnshuset. Det var alkohol i ukontrollerte former.

For noen år siden gikk kommunen, HT & IF og Honningsvåg Musikkforening sammen, og arrangørene fikk ambulerende skjenkebevilling på samfunnshuset. Det er fortsatt mengder med alkoholholdige drikkevarer på arrangementene, men langt bedre enn i gode gamle dager. Ingen vil tilbake til den ukontrollerte tiden, fordi ordningen med skjenkebevilling fungerer optimalt. Ikke en gang de restriktive av de restriktive mener det gamle systemet er bedre enn dagens ordning. Alkohol i ordnede former fungerer godt. Forbudet mot alkohol på ”Turn” var totalt mislykket og ingen ønsker seg tilbake til tiårene fra 50-tallet til 90-tallet.

Motargumentet til Jensen og andre formyndere kan være et totalforbud og dermed vil det ikke bli ukontrollert eller kontrollert drikking. Jeg finner ikke ett eneste eksempel på at totalforbudet fungerer. Borgerne tilpasser seg begrensningene, enkelt og greit.

Ingen kommentarer: