tirsdag 28. september 2010

En elendig filmfestivaldebatt

Det er merkelig at Nordkapp kommune i det hele tatt går rundt med de politikerne vi har. Debatten om filmfestivalen som pågår i kommunestyret, er forferdelig. Det kunne ha vært en god debatt som fikk frem skillelinjene mellom partiene, men rot, mangel på ideologisk skolering og dårlige kunnskaper om dagens organisering, ødela debatten.

Det har de siste årene vært bred politisk enighet i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, om å sette bort Nordkappfestivalen. Det har kommunen gjort av hensyn til kapasitet i oppvekstsektoren og av økonomiske årsaker. Nordkapp kommune har av økonomiske årsaker lagt ned skoler, men den samme kommunen kommer til å opprette filmfestivalen som en kommunal virksomhet. Det er helt sprøtt, fullstendig ulogisk.

Nå er jeg én av dem som mener filmfestivalen alltid har vært en kommunal virksomhet, uten at politikerne har vedtatt dette. De som gidder å lese virksomhetsplanene fra forrige periode i Oppvekst- og kultursektoren, vil se at jeg har rett.

Kommunestyret burde sagt nei til modellen som kommer til å bli vedtatt, fordi offentlig sektor ikke skal drive som næringsaktør når det er politikerne som lager rammene for næringsvirksomhet. Rollesammenblandingen betyr gode konkurransevilkår for skattefinansierte aktører, noe som gir privat næringsliv enorme utfordringer.

Det er pause i kommunestyret, men signalene fra talerstolen er at filmfestivalen på et eller annet tidspunkt forblir en kommunal virksomhet, vedtatt av politikerne.

Ingen kommentarer: