fredag 17. september 2010

Forbudet mot kjøp av sex har vært mislykket

En trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at forbudet mot kjøp av sex ville bli et mislykket forbud.

Liberaleren vet at statlige reguleringer ikke fungerer og reguleringene har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Menneskene tilpasser seg begrensninger, og de fleste av oss gjør mye for å omgå begrensninger vedtatt av politikerne.

VG har de siste dagene hatt flere oppslag om den mislykkede sexkjøploven som de rødgrønne partiene og KrF fikk vedtatt på Stortinget. Forbudet har virket siden 1. januar 2009 og konklusjonen er klar for de aller fleste; forbudet har vært mislykket.

Liberaleren var klinkende klar før stortingspolitikerne fattet vedtaket: Forbudet vil ikke fungere og vi fikk rett.

KrF og FrP har i VG slaktet den rødgrønne prostitusjonspolitikken. FrP gjør det med rette, men KrF-politikerne bør holde kjeft. KrF støttet forbudstanken, som er det viktigste virkemidlet i den den rødgrønne prostitusjonspolitikken.

Før vedtaket ble fattet på Stortinget tok Liberaleren kontakt med liberalister i Sverige. De fortalte det vi fryktet, nemlig at forbudet har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Loven, som svenskene hadde erfaringer med før 1. januar 2009, har vært En lov til ingen nytte.

Jeg ble skjelt ut i Nordkapp etter at jeg i aviser advarte mot forbudet. Nå vet vi hvem som hadde rett; det var unge Solvik det. :-)

1 kommentar:

Nei til overformynderi sa...

Å forby frivillige handlinger mellom voksne mennesker er ganske enkelt et overgrep fra myndighetenes side.

Statens eneste virkelige oppgave er å beskytte folk mot vold, tvang og tyveri, men det har våre myndigheter tydeligvis ikke skjønt, for de er travelt opptatt med å tvinge alle i landet til å følge deres egne moralnormer.

Den frie viljen er tydeligvis helt irelevant for politikerne våre. Det eneste som teller er om de liker noe eller ikke.

Hadde de vært seriøse i sitt ønske om å hjelpe horene, så hadde de vel spurt dem hva de ønsker seg, men det har de nok ikke gjort. I stedet har de latt en gjeng med fisefine feminister bestemme hvordan ting bør være. Og dermed har vi fått en lov som er så forkvaklet og småpervers at kun folk med lang akademisk utdannelse, og liten bakkekontakt, kunne greid å utforme den: http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=45651

De som ønsker å protestere mot sexkjøpsloven kan bli med på "alle kjøper en hore dagen" på Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=136806773010504