torsdag 16. september 2010

Ordskifte om narkotikapolitikk

I dag har undertegnede og stortingsrepresentant for Høyre, André Oktay Dahl, hatt et ordskifte på Twitter.com om narkotika. Jeg er uenig i forbudslinjen og nulltoleransen som Høyre ønsker. Jeg er ikke uenig med Høyre fordi jeg ønsker at borgerne skal ruse seg ihjel, men fordi forbudslinjen skaper økt kriminalitet og dermed voldsomme problem i samfunnet.

Det er umulig å føre en politikk som hindrer narkotikaomsetning. Det eneste politikerne, også politikerne i Høyre, kan gjøre, er å regulere hvor stort det illegale markedet skal være. En restriktiv politikk medfører et stort svart marked slik det er i dag. En liberal politikk med liberalisering, eller en form for liberalisering der forbudslinjen ikke er helt absolutt, ville ha begrenset det illegale markedet. Ingen av løsningene ville ha medført stopp i omsetningen, men en ny linje med hvit omsetning ville ha gitt politikerne større kontroll med omsetningen og påvirkningsmuligheter på rammevilkårene for aktørene som opererer i dette markedet.

Vinmonopolet er den tverrpolitiske løsningen på kontroll av alkoholholdige drikker. Det er et skrikende behov for lignende utsalg av narkotiske stoffer.

Drømmen om et fritt marked forblir en drøm, men narkotikapolitikken er i bevegelse og en liberalisering er ikke langt unna.

Ingen kommentarer: