tirsdag 28. september 2010

Har lyst å dokumentere urettferdigheter

Etter samtaler med idrettspersoner i kveld, har jeg lyst å fremme en sak i Nordkapp idrettsråd, et råd jeg leder, der vi dokumenterer den urettferdige kulturpolitikken som er i Nordkapp kommune. For å få dette til, må dessverre forskjellige kulturuttrykk settes opp mot hverandre. Idrett må bli satt opp mot film, musikk og kulturskole. Regnestykket vil vise at idrett kommer svært dårlig ut, et idrettsmiljø som er kjempeviktig for lokalsamfunnet fordi oppslutningen er stor.

Kommunestyret har ikke gjort det enklere å være tillitsmann i idrettsorganisasjoner, med å gjøre Nordkapp Filmfestival til en offisiell kommunal virksomhet. Nordkapp Filmfestival, altså Nordkapp kommune, skal konkurrere med private aktører om sponsormidler. Fysj og fy!

Jeg er glad fotballgruppa har årsmøtet 22. oktober. Denne konkurransen vil ikke jeg være med på.

1 kommentar:

Gullstandard sa...

Det er dilemmaet ved å involvere seg i praktisk politikk, man blir ofte stilt ovenfor spørsmål av typen "slår De fortsatt Deres kone ?".