mandag 20. september 2010

Ny politisk kurs gir resultat, ikke færre kommuner

Det er debatt om kommunestrukturen. Debatten er viktig, men færre kommuner gir ikke automatisk en mer effektiv kommunesektor.

Arne Hjeltnes, sentralstyremedlem i Høyre, roser Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, for utspillet om færre kommuner, et utspill som Arbeiderpartiet har lagt ut på nett. I Dagsavisen skriver Hjeltnes, at Norge er et lite land med mye struktur. Overskriften på innlegget er «Bra, Helga!».

Skal kommunesektoren effektiviseres i form av færre kommuner, må politikerne ta et oppgjør med enhetsstaten. Det hjelper ikke med få kommuner dersom rikspolitikerne skal bestemme fra A til Å i kommunesektoren.

Danmark
Kommunalreformen i Danmark, som trådte i kraft 1. januar 2007, reduserte antall kommuner fra 270 til 98. Til tross for betydelig færre kommuner, økte tallet på administrative stillinger.

Ifølge rapporten fra CEPOS, en rapport Liberaleren har omtalt, ble det 8 500 flere byråkrater etter at reformen trådte i kraft. Det betyr færre kommuner, men dyrere drift fordi det administrative apparatet ble større i mange kommuner.

Skal det være en hensikt med færre kommuner, må det medføre en effektiviseringsgevinst. For å få gevinsten må politikerne si adjø til enhetsstaten.

Ingen kommentarer: