tirsdag 14. september 2010

Jeg la nei forbud mot alkohol, og er stolt av det

Jeg er én av de mest i liberale i landet når det gjelder rusmidler. Jeg ønsker et helt fritt marked, uten politiske reguleringer. Jeg har sikkert skrevet flere hundre artikler om alkohol og narkotika.

Min frihetstenking betyr ikke at jeg ønsker flatfyll og overdosedødsfall. Jeg mener det skal være grenser, men det er enkeltmennesket, familien, lag, foreningen, organisasjonen og bedriften, som skal sette grensene. Vi, eller de aller fleste av oss, er i stand til å styre på eget område.

I dag fikk jeg en henvendelse fra en trener i fotballgruppa, som ønsket å gi spillerne champagne dersom det ble seier i den neste kampen. Spillerne, som er under 18 år, skulle ikke drikke av flasken, men sprute på hverandre slik vi ofte ser vinnende idrettsutøvere gjøre på fjernsynet. Jeg sa ja, hvis det var champagne uten alkohol. Ifølge treneren er det vanskelig å få tak i slik drikke. Dermed ble mitt svar nei.

De som er uenige i mitt standpunkt eller min sjefsavgjørelse, kan melde seg ut av klubben. Medlemskapet i HT & IF er helt frivillig og det er fullt mulig å etablere en fotballklubb som ikke har en restriktiv holdning til alkohol. Alternativet er å ta opp kampen mot mitt syn, for eksempel på årsmøtet gjennom valg av styrerepresentanter.

Jeg har ingen ting imot alkohol eller rusmidler, men mener idrett, ungdommer og alkohol er en dårlig kombinasjon. Mine grenser vil bestå, kanskje til og med bli forsterket, dersom det var et helt fritt marked på rusmidler. Vi, altså HT & IF, vet best, og trenger ikke politikerne til å skissere rammene for oss.

For øvrig skal det bli greit med årsmøte i fotballgruppa. Min tid nærmer seg slutten og dermed trenger jeg ikke å tenke på slike saker som jeg har brukt tid på i dag.

1 kommentar:

Gullstandard sa...

En utmerket beslutning, helt i tråd med liberale verdier.