tirsdag 21. september 2010

Sympatiserer med Erlend Wiborg (FrP)

Moss kommune seiler mot mange millioner kroner i underskudd i 2010, ifølge Moss Avis. Politikerne er bekymret. Likevel er det et fåtall som vil sette grenser for politikk. Hvorfor er det slik?

FrP-politiker Erlend Wiborg lar frustrasjonen få utløp på egen blogg.

Jeg har selv vært i den situasjonen som Wiborg er i nå, altså kommet med advarsel om for høyt økonomisk forbruk. Jeg har fremmet hundrevis av forslag som kan medføre forbedringer av kommuneøkonomien, sist i forrige periode i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Det er ekstremt frustrerende at politikerkollegaer ikke innser galskapen. For Nordkapps del endte det med registrering i ROBEK.

Det er helt greit at politikerkollegaene er uenige i forslagene som blir fremmet, men å kritisere forslag uten å fremme egne alternativer er useriøst. Resultatet blir sannsynligvis en bunnskrapt kommunekasse, noe Nordkapp kommune opplever.

Erlend Wiborg har min sympati.

Ingen kommentarer: