torsdag 9. september 2010

Røykere, pass på!

Barn blir drept i trafikken, men vi forbyr ikke biler.
Barn får alvorlige skader på idrettsbanen, men vi forbyr ikke fotball.
Barn dør i togulykker, men vi forbyr ikke tog.
Barn blir drept på fødestuen, men vi forbyr ikke fødsler.

Hvorfor i helv…. skal vi forby røyk i private hjem?

I egen leilighet eller eget hus, må det være eieren som bestemmer om det skal være tillatt å røyke eller ikke. Reguleringer som forhindrer denne friheten er et overgrep av verste sort.

6 kommentarer:

Elin Silje sa...

Bønna:

1. Nytteverdi kontra skadestatistikk når det gjelder punkt 1 og 3 = knusende argument.
2. Middels smertefull lyskestrekk kontra framtidig lungekreft = ufattelig dårlig sammenligning.
3. Fødsler? Er du full eller??

Forventer bedre. Du har tross alt gjrt en karriere av dette.

Solvik sa...

Kost/nytte og økonomi er vanskelig å diskutere angående tobakk fordi det ikke finnes et fasitsvar. Røykesykdommer koster skattebetalerne betydelig med penger, men det er også foretatt undersøkelser som viser at ikke-røykerne koster samfunnet mer enn røykerne. Lenke: http://www.liberaleren.no/2008/02/09/de-usunne-subsidierer-de-sunne/#more-3758
Det er ikke foretatt grundige undersøkelser på kostnadene med snus, men likevel betaler de som bruker snus betydelig med tobakksavgift på grunn av ”helsefaren”.

Dette kan være grunnen til at dette forbudsforslaget er fremmet med tanke på barn, ikke den generelle folkehelsen.

Tvang og overformynderi gir dårligere livskvalitet, noe som kan gi dårligere helse. Dette finnes det ikke gode tall på, men professor i sosialmedisin og sosialdemokrat Per Fugelli, er enig i det prinsipielle. Han sier følgende: Man eier sin egen kropp og har rett til å velge sin egen livsstil, samt å gjøre sine egne valg.

Eksemplene i bloggposten ble skrevet fordi det er umulig å forby alt som er farlig, samt å forby alt vi ikke liker. Å leve er farlig, vi kommer til å dø.

Mitt hovedpoeng er eiendomsrettigheter og de bør være ukrenkelig.

Elin Silje sa...

Tenkte jeg skulle holde meg til det rent skrivetekniske, rent innholdsmessig er jeg selvsagt dypt uenig. Så når du tvinger meg så.. ;) Jeg tenkte på at nytteverdi av tog og bil er udiskutabel - selv med tanke på skadestatistikk. Det finnes få gode tall på røykere kontra ikke-røykere innen helsesevesenet. Noe vi derimot på ingen måte kan se bort i fra, er at røyking er direkte skadelig. Det er ugjendrivelig bevist. Å være huseier burde på ingen måte gjøre deg berettighet til å bokstavelig talt gasse små mennesker med ukrenkelige rettigheter når det gjelder liv og helse. Og jeg tror neppe noen vil si at foreldrenes rett til røyking hever barnas livskvalitet. Noe som du burde være opptatt av. Man eier jo ikke andres kropp - selv ikke sine barns.

Solvik sa...

Eli Silje, jeg har, som du sikkert vet, blitt oppdratt i et hjem med betydelig forbruk av tobakk og sigaretter. Jeg føler meg slett ikke mishandlet gjennom tobakksgass, tvert imot. Foreldrene mine har vært forsiktige. Jeg tror de fleste foreldrer og foresatte er det, uten at det finnes konkrete undersøkelser på min påstand.

Politikerne og WHO skal ikke og kan ikke beskytte alle mot alt. Farer er en del av livet, om vi liker det eller ikke. WHO, som var utgangspunktet for bloggposten, bruker barn som argument for rådet, på samme måte som Dagfinn Høybråten brukte arbeidstakerne i kampen mot røyk i utelivsnæringen. Arbeidstakerne var kun et slagord for å få reduserte eiendomsrettigheter i Norge. Det samme er barn i denne debatten.

Hvis politikerne vil forhindre sykdommer hos barn, er det nok av barnehager og skoler som kan renoveres. Det koster penger og politikerne sliter med å finne plass på budsjettene til oppgraderinger av offentlige bygg.

Et forbud skaper etterspørsel etter nye forbud. Hvis tobakk blir forbudt i private hjem på grunn av barn, hva blir det neste?

Elin Silje sa...

Nå er heldigvis ikke forskning på passiv røyking basert på hvordan du har følt deg behandlet gjennom oppveksten (har ingen tvil om at du har følt deg både ønsket og elsket - du har tross alt vært brukt som premie for brorparten ansatte i etasjen på Rica i en lengre periode - skjønt hvor mange som benyttet seg av Mais generøse tibud om både giftermål og halve Turngata vites ikke).

Nå er vi fundamentalt uenig om hva som veier tyngst, eiendomsretten eller barns helse, og en så grunnleggende ting som at barn i hvert fall skal kunne være trygge i egne hjem. Det er kanskje like greit. Håper bare Arvingen er klar over dette den dagen han vurderer medlemskap i Unge Høyre.

PS! Du var langt mer engasjerende når vi diskuterte saker som dette på Club Teenage. Du hadde muligens bedre argumenter også. :-D

Solvik sa...

Jeg er nok mer ideologisk bevist i dag enn jeg var på Club Teenage. Det finnes ingen god forskning på hvordan foreldrene bruker tobakk i eget hus, bortsett fra tallene fra WHO om at 130 000 barn utsettes for passiv røyking. Så når jeg bruker egne erfaringer, er det av mangel på noe bedre.

Det som forundrer meg, er at mange politikere reagerer på at foreldrer og foresatte røyker i hjemmet. De samme politikerne har forbudt tobakk på de fleste arenaer og da er hjemmet én av de siste fristedene.