fredag 10. september 2010

Blir bedre å bo i nord?

På tide med en gjennomgang av tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, ifølge Regjeringen.no.

Ordningene i tiltakssonen er urettferdig og det gir ulike konkurransevilkår. Som liberalist ønsker jeg så lav skatt som overhode mulig, og takker derfor ja til betingelsene som mange i Nord-Norge nyter godt av.

Gunstig for oss i Finnmark og Nord-Troms, men en skrekkelig fordi ”søringer” betaler for at det blant annet skal bo folk i Nordkapp.

Lavere skatt bør være et mål for hele Norge, ikke bare for innbyggere i den nordligste delen av landet.

Ingen kommentarer: