torsdag 30. september 2010

Lindkvist bør bruke SV i Nordkapp-saken

Knut Bjørn Lindkvist, en tidligere profilert SV-politiker i Nordkapp, ønsker at billettinntektene fra Nordkapp-platået skal komme Nordkapp kommune til gode. Hvis han virkelig mener dette, bør han bruke regjeringsmakten som SV har. For om tre år kan det være for sent.

Utspillet, som egentlig er et gammelt utspill som Torger Samuelsen har frontet de siste årene, blir fremmet i Finnmark Dagblad.

Det er tvilsomt om dagens lovverk tillatter Rica å gi noe som helst til Nordkapp kommune fra inngangspengene.

Friluftslovens § 14 sier:
Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.

Loven er etter min mening klinkende klar.

Nordkapp-saken har vært behandlet i Miljødepartementet og departementet har ikke grepet inn. Det betyr at ordningen og tallene fra Rica på Nordkapp-platået, er godkjent av myndighetene. De som er uenige, må sørge for å endre lovverket. SV er i regjering, og har politisk makt.

Jeg er av den mening at Nordkapp kommune har nok penger, faktisk mye mer enn sammenlignbare kommuner sør i landet. At vi har politikere som har foretatt dårlige prioriteringer, er ikke regjeringen, lovverket eller Ricas feil. Vi får plassere skylden der den hører hjemme og det er på rådhuset i Honningsvåg.

Ingen kommentarer: