onsdag 15. september 2010

Skål!

Da går jeg på Corner om noen minutt. Jeg tror jeg skal skeie ut i lunsjen i dag med noe annet enn kakao. Jeg er glad, jeg er glad fordi vi endelig har opplevd en personvernseier.

Etter mye mas om datalagringsdirektivet, er det fantastisk flott at samferdselsministeren er imot kroppsskanning på flyplassene. Kampen mot terror må aldri gå på bekostning av personvernet.

Jeg skal skeie ut på Corner med et stort glass med juice.

Ingen kommentarer: