onsdag 31. august 2011

Voldsomme endringer på ett år?

Ingen logiske argument tyder på at kortere skjenketider gir mindre bråk eller fyll. Tvert imot vil alkoholkonsumet øke fordi det blir flere hjemmefester dersom politikerne strammer inn skjenkepolitikken.

Det blir anslått at cirka 15 prosent av alkoholen blir konsumert hos aktører som har skjenkebevillinger. Det er mystisk at en stor del av alkoholdebatten handler om skjenketider og om aktørene i utelivsbransjen. Dersom festgjestene var lengre hos aktører som tross alt serverer alkohol i kontrollerte former, må resultatet bli redusert konsum, mindre fyll og dermed mindre vold.

NRK har de siste dagene frontet en sak om at reduserte skjenketider gir mindre vold. Det er spesielt FrPs Per Sandberg, leder i Justiskomiteen på Stortinget, som har blitt kjørt i saken.

For vel ett år siden gjennomførte Aftenposten en lignende undersøkelse. Den viste at det ikke ble mindre vold med kortere skjenketider. På ett år er altså tallene snudd helt på hodet? Meget tvilsomt!

Alkoholpolitikken handler først og fremst om eiendomsrettigheter, rettigheter til å selge lovlige varer og retten til å innta lovlige drikkevarer. De som leker bajas må tas helt uavhengig av promillen i blodet.

Jeg skriver slik som tyskeren Joachim Wels så godt ordla seg i 2008.

--Politikerne burde utvidet skjenketiden til klokken fire eller fem. Da hadde folk fått velge sitt eget tempo på drikkingen.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

Ingen kommentarer: