tirsdag 16. august 2011

Forhåndsstemmer

Det er vanskelig å fastslå kraftig økning i valgoppslutningen etter de første dagene med mulighet til å forhåndsstemme.

Ifølge en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet, hadde cirka 31 500 stemt den første uken i den ordinære forhåndsstemmeperioden. Av disse er det 3 104 som har forhåndsstemt elektronisk via internett i forsøkskommunene.

Departementet vil i ukene fremover mot valget offentliggjøre tall for mottatte forhåndsstemmer hver fredag ettermiddag.

Det er altfor tidlig i spekulere i valgoppslutningen ut fra de første tallene som er offentliggjort, men ingen ting tyder på kraftig økning i valgoppslutningen til dette kommune- og fylkestingsvalget.

I Nordkapp hadde 19 personer forhåndsstemt i den omtale perioden. For fire år siden var det over 270 forhåndsstemmer.

Ingen kommentarer: