fredag 26. august 2011

Politikerne må snakke om skole!!!

Nordkapp kommune gjør det dårlig i rangeringer om skole. Jeg har allerede skrevet om Dagbladets kommunebarometer som gir elendig karakter til Nordkapp-skolen sammenlignet med andre kommuner.

Nå har NRK offentliggjort en ny undersøkelse om skole pluss tillegg. Vi er nummer 407 av 430 kommuner. Det er dårlig og det er nesten helt på bunnen! Ikke alle rangeringer er like troverdige og merkelige tall blir lagt inn i ulike undersøkelser. Likevel vet alle som driver med politikk hvor liten plass skole får i avdelingsstyret, formannskapet og kommunestyret. Signalene fra undersøkelsene må politikerne ta på alvor. Vi må snakke mye, mye mer om skole.

I går skrøt jeg litt av Høyre og skolen. Dersom en ser bort fra Maritas korte periode i lokalpolitikken, er det også på dette området veldig små forskjeller mellom partiene og politikerne. Debatten har i store deler av perioden vært helt fraværende blant politikerne. Skole må ta større plass i de politiske diskusjonene. Det holder ikke at lærere og skoleledere diskuterer heftig. Det bør være politiske diskusjoner om skolen og gjerne diskusjoner med et høyt lydnivå.

I forhold til skole har jeg litt dårlig samvittighet. Jeg var i forrige periode altfor opptatt av skolemønsteret og økonomi da jeg var politiker. Istedenfor kun å fokusere på kutt, burde jeg fremmet flere forslag i eget parti og i avdelingsstyret som ga debatter om innholdet i Nordkapp-skolen. Odd-Arne Nilsen, mitt varamedlem, fremmet forslag om innhold i skolen i avdelingsstyremøter, men vi burde nok stått på mye hardere på enn vi gjorde.

Ingen kommentarer: