tirsdag 23. august 2011

Hvorfor Venstre?

Nordkapp Venstre har besvart spørsmålet med to innlegg, innlegg én og innlegg to. Jeg må innrømme at Venstre er forlokkende eller Kim Sandberg er forlokkende, men jeg vet at det er ulemper også med Venstre.

Det er morsomt at Venstre har større visjoner for Nordkapp kommune enn partiene som har vært i kommunestyret i flere tiår. Venstre presenterer også konkrete forslag og det er en mangelvare blant partiene og politikerne i Nordkapp. Mangel på forslag irriterer meg i stor grad. Alle kan ikke være enige hele tiden? For øvrig er jeg ikke begeistret for Venstres svømmehallstandpunkt. Dersom det ikke blir en fullstendig kursendring i økonomisk politikk, vil det ikke bli svømmehall i perioden 2011 – 2015. Nå vet jeg at Kim Sandberg & co ønsker å effektivisere driften gjennom å konkurranseutsette tjenester og på sikt kan slike forslag sørge for troverdige budsjettforslag fra det liberale partiet.

Det vil være flaut for de ikke-sosialistiske partiene i neste valgperiode om det er Venstre som fronter en alternativ politikk til sosialdemokratiet.

Ingen kommentarer: