torsdag 25. august 2011

Det verste på lenge

Det verste initiativet som er tatt på veldig lenge, er det fylkespolitikere i Nordland som har tatt. En del politikere ønsker at fylkeskommuner skal kjøpe Widerøe. Forslaget er så dårlig at jeg sliter med å ordlegge meg.

Når det gjelder næringspolitikk, bør politikerne tenke på ett prinsipp; nemlig så like konkurranseforhold som overhode mulig. Staten, fylkeskommuner og kommuner bør ikke være aktør i et marked fordi det er politikerne som er regulator og premissgiver for konkurransen. Når rollene blandes får offentlige aktører ofte gode rammevilkår sammenlignet med private aktører.

Mange politikere på ikke-sosialistisk side vet om dette prinsippet og tenker ofte på det når politikk blir utformet. Likevel blir prinsippet glemt med jevne mellomrom når vedtak blir fattet. I Widerøe-saken er dette prinsippet svært, svært viktig.

Sosialdemokrater er ofte helt uten prinsipp i næringspolitikk.

Ingen kommentarer: