tirsdag 30. august 2011

Nordkappfestivalen 2012

Nordkappfestivalen 2012 blir arrangert i tidsrommet lørdag 9. juni til søndag 17. juni.

Jeg håper Nordkapp kommune viderefører praksisen med privat driver av Nordkappfestivalen, altså konkurranseutsetting i praksis. De siste festivalene har vært fantastiske. Alternativet er en festival i kommunal regi, noe som betyr økte kostnader for kommunen.

En debatt om Nordkappfestivalen bør være skattefinansiert hadde også vært bra, men det er Fremskrittspartiet som må dra i gang den debatten. Ingen av de sosialdemokratiske partiene i Nordkapp, fra SV på venstreside til Høyre/FrP på den såkalte høyresiden, vil privatisere Nordkappfestivalen.

Ingen kommentarer: