onsdag 17. august 2011

Ny alkoholpolitikk, for den private eiendomsretten

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, bruker lokalvalgkampen til å slå et slag for en ny alkoholpolitikk.

På egen blogg skisserer Rotevatn et system med betydelig mer makt til lokalpolitikerne. Han gir også noen eksempler dagens alkoholpolitikk med Vinmonopolet som spydspiss, skaper for både borgere og private aktører som ønsker å selge alkoholprodukter. Et godt budskap, men alkoholloven gjelder uansett hvilket valgresultat det blir mandag 12. september.

Loven gir kommunene frihet til å bestemme salg- og skjenkepolitikken innenfor visse rammer. Det er lokalpolitikerne som bestemmer om det skal være skjenking til klokken 01:00, 02:00 eller 03:00. Det er lokalpolitikerne som bestemmer om butikker skal få selge øl. Det er ikke lokalpolitikerne som bestemmer avgiftsnivået eller om Vinmonopolet skal bestå.

Venstrepolitikerne og andre som er på valg bør si klart ifra om de ønsker en restriktiv eller liberal politikk innenfor dagens rammer. Borgerne bør ikke stemme på politikere og parti som taler varmt for korte salgs- og skjenketider. En liberal alkoholpolitikk er nemlig en god alkoholpolitikk. Rotevatn har dessverre partikamerater som fronter en restriktiv alkoholpolitikk.

Ja til ny politikk
Jeg er for en helt ny alkoholpolitikk, men ønsker å flytte makt fra politikerne til borgerne og ikke bare fra Stortinget til kommunestyrene. Hver enkelt aktør bør på egen eiendom få bestemme vilkårene for salg og skjenking av alkohol, som tross alt er lovlige varer. Et friere marked vil gi mange fordeler, men det er viktigst at den private eiendomsretten blir styrket.

Ja til en ny alkoholpolitikk, men politikken bør være ny. Det holder ikke å flytte saken fra noen politikere over til andre politikere. En helhetlig debatt bør komme foran stortingsvalget i 2013. Den har dessverre ikke fotfeste i dagens lovverk foran årets kommune- og fylkestingsvalg.

Jeg har opplevd Nordkapp-politikerne på sitt verste i alkoholpolitikken. Tidlig på 90-tallet, da Hans Arvid Hansen var ordfører, Eli Skille ledet Helse og sosialstyret og Lars Helge Jensen var en del av Nordkapp Uavhengige Liste, var det trynefaktoren som bestemte alkoholpolitikken i kommunestyret. Heldigvis innså flertallet galskapen og kommunen er i dag nokså liberal i salg- og skjenkesakene. Liberale holdninger kommer ikke av seg selv. Vi må jobbe for det hver eneste dag!

Ingen kommentarer: