fredag 12. august 2011

Boikott vanskeliggjør evalueringen

Dersom velgerne følger oppfordringen fra Frank Aarebrot vil forsøksordningen bli mislykket.

Velgere i ti kommuner kan i år stemme elektronisk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Frank Aarebrot er imot E-valg 2011-prosjektet og ber, ifølge NRK.no, velgerne om å boikotte elektronisk stemmegivning.

Dersom få borgere bruker muligheten til å stemme elektronisk, vil det bli vanskelig å evaluere ordningen på en god måte. Jeg er for elektronisk stemmegivning og har skrevet en del om det på Liberaleren. Vi ser frem til å lese evalueringsrapporten.

Det er Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn, og Ålesund skal delta i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

Nordkapp burde vært én av forsøkskommunene fordi vi har tradisjoner for svært lav valgdeltakelse.

Ingen kommentarer: