torsdag 25. august 2011

Mange innbyggere er positive til innvandring

Tre av fire finnmarkinger er positive til innvandring, viser en måling utført for NRK. Tallene er hyggelige og mange av de nye innbyggerne i landets nordligste fylke bidrar på en fantastisk måte i lokalsamfunnene.

Det er kun ett av partiene lokalt som denne valgkampen skriver utfyllende om innvandringspolitikken, og spesielt asyl – og flyktningpolitikken. Det er Nordkapp Venstre. Jeg synes ikke Venstre-forslaget er spesielt godt, men det er et innspill i en debatt som bør engasjere langt flere enn den gjør.

Ingen kommentarer: