mandag 8. august 2011

Hurra – Nordkapp er ute av ROBEK

Kommunen burde aldri vært i ROBEK, register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, fordi vi får store overføringer fra staten per innbygger sammenlignet med mange andre kommuner. Når økonomistyrtingen har vært elendig og vi havnet på svartelisten, er det gledelig at vi nå er ute av registeret.

Kommunal Rapport og Fylkesmannen i Finnmark skriver om den gledelige meldingen.

Nordkapp er ute av ROBEK, men det betyr ikke at jobben er gjort for politikerne. Kun fantasien setter grenser for å effektivisere driften og undersøkelser viser at kommunens resultater på viktige områder er elendige.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Endelig ser vi resultater av den rød/grønne politikken!

Solvik sa...

Anonym rødgrønn eller sosialdemokratisk politikk er å havne i ROBEK.

Det har vært bred enighet om kuttene som er gjort de siste årene for å komme ut av svartelisten. Budsjettvedtakene har det vært enighet om, foruten SV/Senterpartiet som lenge kjempet imot å endre skolemønsteret.