fredag 5. august 2011

Fjordmans vendepunkt kom da egyptiske naboer feiret på 11/9

Det skriver VG Nett.

Det er sikkert korrekt at Fjordman ble rabiat på denne tiden, men det var langt fra alle muslimer som feiret 11/9-terroren. De fleste muslimer er hyggelige mennesker som klarer å skille mellom rett og galt. Å drepe mennesker er ugreit for de aller fleste, helt uavhengig av kultur og religion. Det er de rabiate som tolker skriftene i verste mening.

Da terroren nådde Norge 22. juli var det mange etniske nordmenn som tidlig på ettermiddagen ga muslimer skylden. Ufyselige påstander kom fra kristne, etniske nordmenn som sannsynligvis stemmer på sosialdemokratiske parti.. At noen kristne oppførte seg som idioter må ikke ramme alle som tror på bibelen eller som stemmer på sosialdemokratiske parti. Vi må ta den eller de som gjør galt og ikke forpester grupper av befolkningen.

Det vil i overskuelig framtid være sameksistens på tvers av kulturer, språk, religioner, hudfarge osv. Vi kan bidra til sameksistensen på en positiv måte eller vi kan gi blaffen. Jeg foretrekker at unike mennesker bidrar i fellesskap.

Jeg er stolt av mitt lokalmiljø. Jeg vet at mange Nordkapp-borgere er skeptiske til det flerkulturelle samfunnet, men til tross for dette har Nordkapp-samfunnet tatt imot innvandrere, flyktninger og asylsøkere på en eksemplarisk måte. De med en annerledes hudfarge og religion har blitt fargeklatter som har beriket lokalsamfunnet på mange områder, fra idrett til mat og kultur.

Ingen kommentarer: