mandag 15. august 2011

En tøff valgomat fra NRK

Valgomaten som NRK har lansert er tøff. Den er tøff fordi NRK har lagt inn lokale spørsmål som mange velgere i hvert lokalsamfunn er opptatte av. De lokale spørsmålene for Nordkapp er blant annet eiendomsskatt, ny svømmehall og mer av platåpengene til kommunen.

En morsom partitest.

Det NRK pent og pyntelig glemmer er at kommunens økonomi ikke tillater ny svømmehall i overskuelig fremtid. Det er mulig å prioritere denne saken i budsjettarbeidet, men i kommunestyret er manglende prioriteringer et tverrpolitisk problem.

Festeavtalen på Nordkapp-platået går ikke ut før i 2018. Det og dagens lovverk begrenser hvor mye av dagens Nordkapp-avgift som kan tilfalle kommunen. NRK har heller ikke fått med seg at Høyre og FrP er enige med Arbeiderpartiet i økonomisk politikk. De såkalte ikke-sosialistiske partiene har dessverre ikke frontet eiendomsskattsaken,

Mitt resultat ble 77 prosent Høyre og 65 prosent FrP.

En morsom test. Den anbefales!

Ingen kommentarer: