torsdag 18. august 2011

- Tore er min mann

Tore Fosse er Kristin Halvorsens mann, ifølge Finnmarksposten.

Tore Fosse er ordførerkandidat for Nordkapp SV. Kristin Halvorsen er partileder i SV. Det skulle knapt bare mangle at partilederen trekker frem den lokale ordførerkandidaten. Alt annet ville vært en stor nyhet.

Om Tore Fosse blir ordfører eller om SV kommer inn med en enda større gruppe i kommunestyret, har lite å si for innbyggerne i Nordkapp. Nordkapp kommune er allerede så rød som det er mulig å bli og det er tverrpolitisk enighet om rødfargen.

Ser en bort fra noen håpløse forslag fra SV i inneværende periode, har SV i stor grad vært på linje med FrP, Høyre og Arbeiderpartiet i kommunestyret og formannskapet. Det er et håpløst forslag å vurdere å budsjettere med millioner av kroner fra Rica i budsjettsammenheng, uten at Rica må betale pengene til kommunen.

Ingen kommentarer: