torsdag 25. august 2011

Høyre og skolen

I dag hadde Nordkapp Høyre en flott annonse i Finnmarkposten med fokus på skole. Dessverre ble leserne bedt om å besøk Hoyre.no/skole, som er den sentrale Høyre-siden for kunnskap i skolen. Det hadde vært langt mer interessant å se det lokale valgprogrammet som Høyre går til valg på i Nordkapp.

På skole har faktisk Høyre-politikerne noe å være stolte av i Nordkapp. Da Marita Melsbø Nilsen var aktiv, altså før hun fikk innvilget fritak denne perioden, fremmet Høyre noen konkrete forslag. Blant annet tema dag om skolen. Saken startet i styret og Marita tok den videre til kommunestyret. Forslaget ble dessverre nedsablet av det røde flertallet. Merkelig ettersom Nordkapp kommune er de verste på området skole i Dagbladets kommunebarometer, et barometer jeg skrev om i juli.

Skole er det absolutt viktigste politikerne driver på med. At Høyre fokuserer på dette og kan vise til konkrete forslag, bør partiet bygge videre på. Jeg må legge til at skolesaker nok ble noe nedtunet i partiet etter at Marita Melsbø Nilsen forlot politikken.

Ingen kommentarer: