torsdag 18. august 2011

Dårlig økonomi har gitt vekst i folketallet

Jeg bruker å fleipe med at desto mindre penger politikerne har å rutte med, jo mindre skade kan dem gjøre. Fleipen er på tur til å bli alvor. Nordkapp kommune har vekst i folketallet, til tross for blant annet endring av skolemønsteret – en endring SV og Senterpartiet var kraftig imot.

De siste årene har det også vært ekstremt trykk i frivillig sektor med god drift i fotballgruppa og festivaler, skolekorpsjubileum og svømmeklubbjubileum. Nordkapp Flerbrukshall har også blitt bygget. Alt dette vil jeg anta slår positivt ut for lokalsamfunnet. Folketallsutviklingen er i alle fall positiv, ifølge tallene fra Statisk sentralbyrå.

Tenk den utviklingen det kunne vært om private aktører fikk større plass i lokalsamfunnet. Skal private få større rom, må politikerne sette grenser for politikk. I realiteten etterlyser jeg en kurs med mindre skattefinansiert styrting.

Ingen kommentarer: