tirsdag 30. august 2011

Et godt Høyre-program

Da har jeg sett Nordkapp Høyres program for neste valgperiode. Jeg bryr meg ikke om hvordan programmet er laget eller vedtatt, men programmet er bra. Det er mye god Høyre-politikk i programmet, et program som er god medisin for Nordkapp kommune. Det har sjeldent vært noe galt med Nordkapp Høyres program, men problemet er at de folkevalgte politikerne altfor sjeldent fremmer forslag og voterer i tråd med programmet.

Hvorfor Høyre så sjeldent fremmer forslag, har jeg ikke noe godt svar på. Latskap er det ikke, fordi mange av Høyre-politikerne møter opp i folkevalgte møter. Når de først er tilstede, er det forbanna dumt at de ikke fremmer politikk i tråd med programmet som er kontrakten med velgerne.

Jeg har fått vedlegget som PFD-dokument og får det dermed ikke publisert programmet på bloggen. Dersom noen sender programmet i et format jeg kan kopiere, vil jeg legge ut hele programmet på bloggen min. Programmet er godt og i god Høyre-tradisjon med de svakheter og fordeler det gir.

Så til noen poster:
Generell tekst:
“Nordkapp Høyre skal ha som hovedmålsetning å få kontroll på Nordkapp kommunes økonomi, samt tilrettelegge for vekst og økning i folketallet”.

Det betyr prioriteringer i budsjettarbeidet. Høyre må si nei til noe i kommunalt regi. Mange kommunebudsjett, også i inneværende periode, har Høyre stemt sammen Arbeiderpartiet og de andre partiene. Kommunen har vært i ROBEK uten at Høyre har fremmet gode alternative budsjett.

En god skole:
I programmet skriver Høyre blant annet ”Prioritere utstyr og læringsmateriell” og “Løfte lærernes kompetanse gjennom styrket etter- og videreutdanning”.

Gode punkt som gir en bedre skole, men økt satsing koster penger. Nok et argument for at Høyre må gjøre en grundig jobb i budsjettarbeidet. Uten å endre dagens drift, blir det vanskelig å finne penger til dette. Prioritering, prioritering, prioritering. Det er også andre økte utgifter under skole, blant annet elevhjem som sentrale fylkespolitikere mener er en kommunal oppgave.

Kultur:
Under punktet Kultur skriver Høyre blant annet “Å styrke fokuset på festivaler ved å skille dette ut fra kommunal virksomhet”. God Høyre-politikk, men så sent som i oktober 2010 støttet Nordkapp Høyre en kommunal filmfestival, selv om partiet foreslo å skille ut den kommersielle driften. Blant annet salg av alkohol. Det må være et totalt skille mellom kommunen og festivaler. I et totalt skille legger jeg at Nordkapp kommune overhode ikke skal drive festivaler, men kan i Høyres tradisjoner støtte opp om arrangementene økonomisk. En mindre kommune betyr større rom for private aktører!

Høyre ønsker også å legge til rette for ny svømmehall i kulturkapitelet. Et rundt punkt som kan være ren valgflesk. Det som er helt sikkert er at med dagens gjeld og uten kraftige prioriteringer, kan Nordkapp umulig låne mange titallsmillioner kroner til ny svømmehall i overskuelig fremtid. Ny svømmehall betyr også nye driftskostnader som politikerne må dekke inn.

Helse- og omsorgskapitelet er veldig generelt, men innehar noen konkrete punkt. Oppfordringen er egentlig bare å fremme forslag, samt sørge for at hver krone blir brukt så effektivt som mulig.

Næringspolitikk, fiskeri og reiseliv er veldig generelt i programmet med et ønske om at kommunen skal bidra. Det er festtaler med ord som mange i lokalsamfunnet vil like.

På Trygge lokalsamfunn, og miljø og energi er tekstene hentet fra sentralt hold. Pene ord uten ordentlig innhold i lokalpolitikken. Et tips kunne være at Høyre jobbet for å rullere de kommunale politivedtektene, vedtekter som ikke er rullert siden begynnelsen av 90-tallet. Likevel er punktene i tråd med Høyres tradisjoner. Det er også viktig for Nordkapp maritime fagskole og videregående skole at også Nordkapp Høyre vil at skolen skal være en sentral aktør innenfor miljø og sikkerhet. Sannsynligvis har Nordkapp Høyre støtte for dette i fylkespartiet, ettersom fylkestinget er et viktig talerør ovenfor sentrale myndigheter.

I kapitelet Ja-kommune vil Høyre aldri kunne konkurrere med FrP om FrP fronter fremskrittspartipolitikk. Men begge partiene må fremme forslag og det har vært en mangelvare. Programmet gjelder for neste valgperiode og for fremtiden er det jo alltid håp, blir det sagt.

På Samferdsel og infrastruktur mener Høyre at den nye Skarsbergtunnelen skal finansieres av det offentlige, altså fullfinansiert av skattebetalerne. Populært nok og i tråd med Finnmark Høyres bane for samferdselspolitikken. Det hadde vært langt tøffere å kreve bompengefinansiering, noe som ville skutt fart i prosjektet dersom et forslag ble fremmet og vedtatt i Nordkapp kommunestyre.

Skatter og avgifter: “Å redusere eiendomsskatten, samt øremerke inntektene fra denne til ny infrastruktur. (For eksempel svømmehall)”. Valgflesk! Høyre har siden eiendomsskatten ble innført aldri foreslått kutt i skatten. Det er mulig å kutte skatten og dermed de kommunale inntektene. For å få dette til må politikerne kutte utgifter og det er vanskelig å få til ved å støtte Arbeiderpartiet og SV i budsjettprosessen. Å redusere eiendomsskatten eller bruke skattepengene til andre ting enn drift krever politiske prioriteringer. Nordkapp Høyre har til nå ikke tatt disse prioriteringene.

Jeg tar vare på programmet slik at jeg om fire år kan se hva Høyre har prøvd å innfri i perioden 2011 – 2015. Jeg er ikke stor forlangende; jeg krever kun gode forslag!

1 kommentar:

Anonym sa...

Kommer ikke til å stemme. Høyre har lovt det her i flere valgkamper og hver gang har løftene vært løgn.