lørdag 13. august 2011

Valgkamp for forskjellenes skyld

I dag startet valgkampen. De aller fleste er enige om at det er viktig å få frem forskjellene mellom partiene. I norsk politikk er det små forskjeller mellom de politiske alternativene og i Nordkapp er forskjellene knapt nok synlige.

Jeg er spent på hvordan Høyre og Fremskrittspartiet i Nordkapp skal profilere seg i årets valgkamp, etter at partiene har vært enige med Arbeiderpartiet i hele valgperioden. Den største forskjellen mellom partiene i økonomisk politikk var det da Marita og Bjørn Ronald hadde ansvaret for Høyres budsjettarbeid. Da skilte det cirka 3 millioner kroner mellom Høyre/FrP og Arbeiderpartiet. 3 millioner kroner er veldig, veldig lite målt opp mot et kommunebudsjett. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig.

Partiene bør i valgkampen synliggjøre politikken for den neste valgperioden, men valgkampen skal også speile det partiene har gjort i inneværende periode. Høyre og FrP får definitivt et problem med å speile innsatsen for de siste fire årene.

Ingen kommentarer: